ლექტორები

Platforma.ge კურსებზე იწვევს სხვადასხვა გამოცდილების მქონე მკვლევრებს და დარგის სპეციალისტებს.

 

ქვემოთ შეგიძლიათ გაეცნოთ სხვადასხვა კურსის ფარგლებში მოწვეული ლექტორების ჩამონათვალს და მათ მცირე ბიოგრაფიულ მონაცემებს.

კურსების შემოთავაზება
კურსის შემოთავაზება