მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი SPSS-ში (პრაქტიკული)

Screen Shot 2020-04-04 at 21.31.18
14
Mar, 2020

წინამდებარე ვიდეო ლექციები წარმოდგენას შეგიქმნით SPSS-ში მონაცემთა ბაზების მომზადებაზე, მონაცემების შეყვანაზე, პირველადად დამუშავებასა და ანალიზზე. ვიდეო ლექციები მოიცავს შემდეგ თემატიკებს:

  1. ცვლადების გარდაქმნის შესაძლებლობები SPSS-ში.
  2. აღწერილობითი სტატისტიკა, სიხშირეების გამოთვლა.
  3. მონაცემთა კროსტაბულაციური ანალიზი.
  4. კორელაციური ანალიზი, პირსონის კორელაციის ტესტი და ინტერპრეტაცია.
  5. ორი დამოუკიდებელი შერჩევის T-test და მისი ინტერპრეტაცია.

 

პრაქტიკული გაკვეთილები ნაჩვენებია PIRLS-ის 2011 წლის საქართველოს მონაცემების მაგალითზე.

 

ვიდეო ლექციები მომზადებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის, ნათია ანდღულაძის მიერ, საუნივერსიტეტო სალექციო კურსის ფარგლებში.

საავტორო უფლებები ეკუთვნის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს.

Course Content

Total learning: 8 lessons Time: 8 weeks

SPSS ფაილების შესახებ  0/1

მონაცემთა შეყვანა SPSS-ში  0/1

სიხშირეების გამოთვლა  0/1

აღწერილობითი სტატისტიკა  0/1

ცვლადების გარდაქმნა SPSS-ში   0/1

საშუალოების და მისი მახასიათებლების შედარება  0/1

პირსონის კორელაციის ტესტი, ხი კვადრატის ტესტი, ორი დამოუკიდებელი შერჩევის t-test, Anova  0/1

კორელაციის გრაფიკულად გამოსახვა  0/1

Instructor

Reviews

0.0

0 ratings

5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%